Shafie tidak layak disamakan dengan Tun Mustapha.

Diterbitkan pada: 2:31PM 18/07/2016
297 Pembaca

13709812_1028067767242044_522319253088736046_n

Ada penyokong shafie yang telah mengelurkan pandangan menyatakan bahawa shafie boleh disamakan dengan Tun Mustapha. Secara logiknya kedua-dua pemimpin adalah berlainan dan berbeza sama sekali dan tidak sesuai disamakan sama sekali. Tun Mustapha adalah antara pemmpin yang bertanggungjawab dalam kemerdekaan Sabah dan banyak memberi sumbangan kepada negeri Sabah sehingga kini tidak boleh dilupakan oleh masyarakat Sabah.

Manakala, Shafie hanya berbakti sedikit di tempat atau kawasan beliau tanpa berjuang seperti Tun Mustapha. Shafie juga sanggup mengkhinati parti dengan sebelum ini memgikut pakatan mahadir bagi menjatuhkan presiden Umno sedangkan pada zaman Tun Mustapha pemimpin-pemimpin Sabah sangat bersatu dan sepakat dalam pelbagai isu lebih- lebih isu melibatkan negeri.

Sangat berbeza dengan Tun Mustapha dengan rela dan hati terbuka jika tidak mendapat mandat dan kepercayaan daripada rakyat dan langsung tidak membawa rakyat terhadap masalah peribadi seperti shafie yang berlaku kini yang tidak tahu akan jadi dan hasil kepada rakyat negeri Sabah keseluruhan.