VISI-VISI YAB DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ AMAN UNTUK SABAH

Diterbitkan pada: 3:38PM 31/03/2017
1189 Pembaca

Pada 26 Mac 2017 yang lalu, YAB Datuk Seri Panglima Musa Aman memberi ucapan “Visi YAB Ketua Menteri untuk Sabah” pada majlis Kota Kinabalu Rotary Club yang telah berlangsung di Shangri-La Tanjung Aru.

Dalam ucapan pembukaan, YAB KM mengatakan hanya setelah mencapai kejayaan dalam dunia perniagaan, barulah YAB KM mengambil keputusan untuk menyertai dunia politik dengan harapan dapat menyumbang ke arah kemajuan Sabah.

Ketika YAB KM baru dilantik menjadi Pengarah Yayasan Sabah dan kemudian seorang menteri, hanya pada masa itu YAB KM mula sedar Sabah mempunyai beberapa isu-isu ekonomi yang patut diatasi.

Apabila YAB KM mengambil alih sebagai Ketua Menteri pada tahun 2003, YAB KM juga sedar, Sabah perlu mempunyai arah tuju serta model ekonomi yang baru untuk generasi yang akan datang. Bagi mencapai matlamat ini, YAB KM memperkenalkan Pelan Induk “Halatuju” yang terdiri daripada sektor ekonomi Sabah yang mempunyai kelebihan daya saing yang tinggi, iaitu pertanian, pelancongan dan pembuatan.

 

1. HUBUNGAN BAIK KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI

Pendekatan YAB KM sentiasa mengekalkan hubungan kerja yang kukuh antara Kerajaan Negeri serta Kerajaan Persekutuan. Sabah amat berterima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak kerana sentiasa mendengar permintaan Sabah seperti peruntukan yang lebih tinggi dan pelantikan rakyat Sabah yang berkelayakan untuk mengisi jawatan tertinggi dalam agensi-agensi Persekutuan. Hubungan rapat ini terbukti dengan pembinaan Lebuhraya Pan Borneo yang menyediakan rangkaian jalan raya berkualiti dan akses sambungan antara wilayah. Pelaksanaan rangkaian jalan raya ini akan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar, dan pada masa sama akan merangsang pembangunan negeri ini.

 

2. TADBIR URUS BAIK Ketika YAB KM

mula-mula mengambil alih jawatan sebagai Ketua Menteri Sabah, YAB KM mengesa semua ketua-ketua agensi jabatan negeri dan GLC untuk memperbaiki diri dan hasil kerja. Hasil daripada motivasi YAB KM selama ini, semakin banyak agensi kerajaan negeri dapat dan mula membayar balik pinjaman mereka dalam masa yang sama mampu menyerahkan dividen kepada Kerajaan Negeri. Pada tahun 2016, Kerajaan Sabah telah menerima dividen lebih daripada RM286 juta. Antara badan-badan berkanun dan agensi-agensi negeri yang telah membayar dividen pada tahun 2016 adalah Bank Pembangunan Sabah, Warisan Harta Sabah Sdn. Bhd, Sabah Energy Corporation Sdn. Bhd. (SEC), Progressive Insurance Bhd. (PIB), Perbadanan Pinjaman Sabah, Sawit Kinabalu dan Suria Capital Holdings Bhd.

 

3. MEMBUAT KEPUTUSAN TIDAK POPULAR

Kadang kala YAB KM perlu dan terpaksa membuat keputusan yang tidak popular yang tidak diterima baik dikalangan perkhidmatan awam dan kalangan ahli politik. Namun begitu, kita harus ingat bahawa tugas Ketua Menteri yang utama sekali adalah untuk mentadbir negeri ini memastikan ia berjalan dengan lancar. Langkah-langkah berhemat termasuk mengehadkan perjalanan oleh pegawai-pegawai kerajaan di luar negara dan dalam negara, pembekuan kumpulan lawatan pendidikan dalam negara, menganjurkan acara-acara luar pejabat, pembekuan pengubahsuaian pejabat, dan mengehadkan peruntukan penyediaan makanan dan minuman semasa persidangan dan mesyuarat rasmi. YAB KM turut mengumumkan bahawa peruntukan yang disediakan dalam Bajet Pembangunan 2017 untuk meneruskan momentum pembangunan di negeri Sabah akan diteruskan serta ditambah baik. Perbelanjaan awam akan terus memberikan tumpuan terhadap pembangunan infrastruktur, terutamanya bagi pembangunan di luar bandar.

 

4. HALATUJU – PENENTU MASA DEPAN Seperti yang YAB KM nyatakan sebelum ini, setelah memegang jawatan sebagai Ketua Menteri, YAB KM memperkenalkan pelan Halatuju Pembangunan Negeri Sabah, di mana ia mengenal pasti industri yang paling berpotensi untuk merangsang serta menjana ekonomi negeri. Seperti yang kita sedia maklum, Sabah mempunyai tiga industri utama seperti pelancongan, pertanian dan pembuatan. Sektor pelancongan di Sabah mempunyai potensi yang amat besar kerana keindahan alam semula jadi dan warisan budaya yang kaya. YAB KM sedar dan melihat tidak ada sebab mengapa industri pelancongan di negeri ini tidak boleh mendapat manfaat lumayan daripada aset-aset semula jadinya. Sektor pelancongan telah menjana banyak ekonomi sampingan, dalam masa yang sama mewujudkan peluang pekerjaan dan perniagaan di seluruh negeri. Sektor perkhidmatan yang didorong oleh sektor pelancongan telah membuktikan daya saing yang kental walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran sejak kebelakangan ini. Di bawah Halatuju, sektor pertanian juga telah dikenalpasti dan diberikan penekanan sebagai industri yang mampu menjadi pemangkin kepada ekonomi negeri. Ini kerana negeri Sabah dikurniakan dengan tanah yang luas, subur dan iklim yang sangat sesuai bagi tujuan pertanian. YAB KM juga membayangkan aktiviti akuakultur pertanian dan ternakan mempunyai masa hadapan yang sangat cerah jika di negeri ini. Angka-angka terkini menunjukkan bahawa Sabah merupakan pengeluar terbesar minyak sawit mentah. Pada tahun 2016, negeri ini telah menyumbang lebih 28% atau 4.8 juta tan metrik, daripada jumlah pengeluaran negara 17.3 juta tan metrik pada tahun lepas. Dari segi pendapatan, cukai jualan CPO merupakan penyumbang terbesar kepada ekonomi negeri dengan purata antara 24% dan 33% sejak pelaksanaannya.

 

5. OIL & GAS Pertumbuhan dalam industri minyak dan gas adalah penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi Negeri Sabah dan Malaysia. Sebelum ini, penglibatan kerajaan negeri dalam industri minyak dan gas di Sabah adalah sangat minimum. Sudah tentu, kejayaan sektor minyak dan gas itu tidak akan datang sekelip mata, tetapi sektor ini pasti akan mendapat faedah, terutamanya apabila Terminal Minyak dan Gas Sabah (SOGT) dan Sipitang Oil and Industrial Park Gas (SOGIP) datang untuk beroperasi sepenuhnya dan menjadi pemangkin dalam pembangunan ekonomi negara.

 

6. PEMBASMIAN KEMISKINAN Satu lagi isu besar di Sabah ialah isu kemiskinan. Adalah diakui kadar kemiskinan dua digit telah menghantui negeri ini selama bertahun-tahun dan telah menjadi senjata utama kepada pembangkang untuk menghentam kerajaan negeri. Oleh itu, YAB KM telah menggariskan pelan pembasmian kemiskinan sebagai salah satu objektif di bawah Halatuju. Bagi tujuan ini, YAB KM telah mempengerusikan jawatankuasa pemandu Negeri Pembasmian Kemiskinan sekurang-kurangnya 4 kali setahun untuk memantau projek-projek pembasmian kemiskinan sekaligus memastikan program dapat dilaksanakan dengan lancar. Dengan semua program-program yang direncanakan secara teliti dan teratur dilaksanakan , Sabah telah mencapai penurunan dua angka dalam kadar kemiskinan keseluruhan kepada 3.9% pada tahun 2014 daripada 19.2% pada tahun 2009. Sehingga tahun 2016, terdapat 34 unit MESEJs melibatkan projek getah dan kelapa sawit yang sedang dilaksanakan di seluruh Negeri Sabah. Kini terdapat sejumlah 52 unit Pertanian MESEJ, Akuakultur MESEJ dan Mikro MESEJ, yang telah siap atau masih berterusan di seluruh Negeri. Apabila projekprojek ini siap kelak, ia dijangka memberi faedah kepada lebih 2,000 ketua isi rumah miskin tegar (Ketua Isi Rumah Miskin Tegar, KIRMT) di seluruh negeri.

 

7. TANAH KOMUNAL Satu lagi isu sering di tajuk-tajuk utama akhbar-akhbar tempatan ialah pemilikan tanah dan hak adat bangsa asal. Ia telah lama digunakan sebagai laungan perjuangan politik pembangkang untuk menanam rasa takut di kalangan rakyat bahawa mereka akan dibiarkan dengan tidak mempunyai tanah dan akhirnya kehilangan tempat tinggal. YAB KM sedar ini merupakan isu yang telah lama berlaku dan perlu ada penyelesaiannya. Oleh itu antara tindakan YAB KM untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memperkenalkan inisiatif “Fast Track Planned Land Alienation” (Communal Title) yang bertujuan melindungi hak-hak yang berasal dari tanah NCR. Antara kawasan-kawasan awal terpilih yang telah dilaksanakan program ini adalah seperti Kabintaluan, Tenom (2,554.78 ha, dengan 601 peserta), Sepulut, Nabawan (2,428.11, dengan 180 peserta), Sumantalun, Nabawan (1,214.06 ha, dengan 264 peserta), Lalampas, Tongod (3,690.73 ha, dengan 1,022 Para peserta), dan Kg. Iburu, Sipitang (1,120 ha, dengan 191 peserta).

 

8. PEMBANGUNAN MODAL INSAN Dalam usaha untuk menjana dan mengekalkan pertumbuhan ekonomi Negeri tercinta ini, Kerajaan akan terus memberi perhatian serius kepada pembangunan modal insan. YAB KM sedar hanya dengan modal insan yang tinggi dikalangan rakyat diperlukan untuk negeri kita bersaing dan bergerak ke hadapan. Oleh itu, Kerajaan Negeri tidak teragak-agak untuk melaburkan pelaburan dalam bidang pendidikan, latihan, kemahiran, keusahawanan dan pembelajaran sepanjang hayat kepada rakyat Sabah secara berterusan yang membolehkan negeri ini menghasilkan tenaga pekerja yang mahir, berwawasan serta tenaga kerja yang kreatif dan berinovatif..

 

9. PEMBANGUNAN BELIA DAN WANITA YAB KM percaya golongan belia merupakan pemimpin masa depan Sabah. Oleh itu kerajaan perlu komited untuk memimpin pembangunan belia di Negeri ke arah melahirkan generasi yang berdaya saing, inovatif dan mempunyai daya imaginasi anak-anak muda. Pelbagai usaha telah diambil untuk memperkasakan belia kita iaitu melalui Indeks Belia Sabah, Dasar Pembangunan Belia, Pelan Strategik Pembangunan Negeri dan Plan Strategik Pembangunan Sukan. Melalui pelan-pelan ini, pelbagai program telah dirangka dan dilaksanakan bertujuan untuk melibatkan anak-anak muda dalam aktiviti yang produktif dan peningkatan kemahiran seperti kerjakerja kemasyarakatan, kesukarelawanan, sukan dan masa lapang untuk membolehkan mereka memupuk gaya hidup sihat di negeri ini.

 

10. PEMULIHARAAN HUTAN DAN ALAM SEKITAR Antara yang paling membanggakan YAB KM, adalah dalam bidang pemuliharaan alam sekitar dan hutan. Kerajaan negeri memutuskan untuk melindungi orang utan di Sabah yang merupakan habitat terbesar di negara ini, yang berjumlah 4,000 ekor di Hutan Simpan – Segama-Malua. Pada bulan Mac 2006 YAB KM mengumumkan sebarang aktiviti pembalakan di Sabah akan dihentikan sama sekali pada 31 Disember 2007, selepas hampir 60 tahun pembalakan berterusan. Melalui Pengurusan Hutan yang berterusan, 53% atau kira-kira 3.9 juta hektar tanah telah diwartakan sebagai Hutan Rizab, Kawasan Perlindungan dan Kawasan Pemuliharaan Hidupan Liar. Kerajaan Negeri juga telah memutuskan untuk mengekalkan 30% atau 2.2 juta hektar kawasan terlindung. Ia kini telah mencapai hampir 1.9 juta hektar (kira-kira 26%) dan dirancang akan mencapai sasaran dalam tempoh lima (5) tahun akan datang. Ia juga telah melebihi sasaran IUCN (International Union for Conservation of Nature) hanya 10%. Setakat ini Sabah telah membaikpulih dan menanam hutan sebanyak lebih 600,000 hektar. Kerajaan Sabah telah dan akan terus mempromosikan Sabah sebagai hab penyelidikan hutan tropika yang melibatkan organisasi penyelidikan antarabangsa yang terkenal seperti The Royal Society of United Kingdom serta institusi pengajian tinggi tempatan utama.

 

11. MENGHALANG PENAMBAHKAN TANAH SEKITAR KK Isu penambakan tanah terutamanya di sepanjang pinggir laut Kota Kinabalu telah menjadi gangguan kepada ramai terutama dikalangan yang prihatin berkenaan alam sekitar. YAB KM membuat keputusan berani dengan membekukan semua permohonan tanah pinggir laut. YAB KM telah mengambil inisiatif pada 2015, Dewan Undangan Negeri berjaya meluluskan rang undang-undang untuk mengharamkan sebarang penambakan tanah sebagai cara melindungi tanah pantai dari Tanjung Aru ke Teluk Likas.

 

12. PEMBANGUNAN TANJUNG ARU ECO Satu projek yang memerlukan perhatian adalah Projek Pembangunan Eco Tanjung Aru atau TAED. Projek ini dijangka bermula pada tahun 2017. Ini akan menandakan permulaan transformasi Pantai Tanjung Aru ke dalam 348ha mesra alam pantai bersepadu. Pembangunan itu akan melibatkan dari sudut pantai Tanjung Aru yang 1.35km serta pembangunan semula Prince Philip Park. Ia akan disokong oleh infrastruktur dan kemudahan yang lebih baik untuk menyediakan sambungan dan akses yang lebih besar kepada orang awam.

 

13. PUSAT PENTADBIRAN NEGERI SABAH Pusat Pentadbiran Negeri Sabah merupakan satu lagi mercu tanda yang kita perlu dibanggakan. Penubuhan pusat ini adalah sejajar dengan peranan dan fungsi pentadbiran negeri sebagai menyokong dasar dan strategi pembangunan negara dan negeri. Ketika ini, pejabat-pejabat kerajaan rata-rata mempunyai lokasi berasingan yang amat menyusahkan orang ramai serta pegawai kerajaan untuk berurusan dengan satu sama lain. Faktor lain ialah usia bangunan yang sedia ada. Kerosakan kepada bangunan-bangunan lama adalah terlalu mahal untuk diperbaiki dan berpindah ke bangunan baru adalah pilihan yang terbaik kerana ia lebih kos efektif.

 

 

14. SABAH INTERNATIONAL CONVENTION CENTER Penubuhan Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah (SICC) adalah satu lagi langkah untuk menjadikan Sabah untuk menjadi salah satu pusat perniagaan antarabangsa yang terkemuka. Pembinaan SICC adalah untuk memenuhi permintaan yang dijangka naik.

 

15. PEMBANGUNAN PELABUHAN SABAH Keunikan lokasi geografi Sabah adalah ciri yang kita perlu manfaatkan. Kita berada tepat di tengahtengah Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina, Kawasan Pertumbuhan Asean Timur (BIMP-EAGA) dan terletak secara strategik untuk laluan perkapalan jauh-timur. Pelabuhan serta lokasi geografi adalah elemen penting untuk pertumbuhan ekonomi negara. YAB KM teruja dan tidak sabar dengan hasil pelan induk pelabuhan menyeluruh Sabah 30 tahun ini yang akan menjadikan pelabuhan Sabah sebagai sebuah hub pengangkutan bagi rantau BIMP-EAGA. Ini juga akan merangsang pembangunan dan aktiviti-aktiviti termasuk sambungan lebuh raya, kereta api dan Lebuh Raya Pan Borneo yang menghubungkan kawasan-kawasan pedalaman.

 

16. SEKURITI & KESELAMATAN SABAH The Eastern Sabah Security Command (ESSCOM) telah ditubuhkan pada 7 Mac 2013 berikutan pencerobohan pengganas Sulu di Lahad Datu, Sabah pada Februari 2013. ESSCOM adalah agensi penguatkuasaan keselamatan yang mengawasi Zon Selamat Timur Sabah (ESSZONE) dalam mempertahankan kedaulatan dan mengukuhkan keselamatan di Pantai timur negeri ini. ESSZONE ini diketuai oleh YAB KM secara peribadi dan dibantu oleh seorang Ketua Pegawai Eksekutif yang merupakan orang awam dan bertanggungjawab untuk menyelaras dan melindungi fungsi dan aktiviti pasukan keselamatan dan jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi dalam melaksanakan semua inisiatif di ESSZONE.

 

17. KETUA MENTERI UNTUK SEMUA Kerajaan Negeri memperuntukkan berjuta-juta ringgit dalam memberi bantuan kepada sekolah vernakular dan juga badan-badan agama bukan Islam. Sebagai bukti, RM293 juta diperuntukan untuk menyokong sekolah vernakular dan Cina dan juga badan-badan agama bukan Islam semenjak 2014 hingga 2016. YAB KM bukan hanya seorang pemimpin Islam untuk orang Islam tetapi pemimpin untuk semua rakyat Sabah tanpa mengira kaum dan kepercayaan. Anda akan melihat YAB KM bukan sahaja di rumah terbuka Hari Raya tetapi semasa perayaan lain seperti Tahun Baru Cina, Kaamatan, Krismas dan Deepavali.

 

18. PERPADUAN Adalah penting bagi semua untuk memahami bahawa kunci kepada kejayaan kita pada masa sekarang dan masa depan terletak pada perpaduan rakyat pelbagai budaya kita. Kita harus bersyukur bahawa keamanan dan keharmonian di Malaysia dapat dinikmati tanpa mengira bangsa dan budaya di Malaysia, perpaduan inilah yang menjadi kekuatan kita. Kekuatan dalam kepelbagaian inilah yang dicemburui oleh negari-negari lain. Sabah ketika ini berada pada landasan yang betul jika kita terus mendukung kebebasan hak asasi, menggalakkan keharmonian kaum, memupuk tadbir urus yang baik dan membuka jalan kepada semua kaum di Sabah bagi sama-sama mengembangkan serta menikmati ekonomi negeri yang pesat berkembang.